Skarvruets Högfjällshotell AB

Skarvruvägen 20 | 840 98 Tänndalen, Sweden | Tel: 0684–22 111 | Orgnr. 556744-1232.

Bokningsvillkor

Som boende kommer vi att:
  • Förse Er med en skriftlig bekräftelse på Er bokning.
  • Ge Er tillträde till Ert boende tidigast från kl.16.00 avtalad ankomstdag till senast kl.10.00 avresedagen.

När blir min bokning bindande?

När Ni har betalt Er bokningssavgift, eller hela beloppet så har Ni godkänt villkoren för Er bokning och den är bindande.

När skall jag betala?

Logi/Kost o Logi:

30 dagar innan ankomst skall full betalning vara erlagd. Gör ni en bokning exempelvis 60 dagar innan ankomst kan ni välja att betala en bokningsavgift på 25% först för att sedan erlägga slutbetalning senast 30 dagar innan ankomst. Fri avbokning fram till 30 dagar innan ankomst. Om Ni avbokar Er vistelse 30 dagar eller mindre innan ankomst återbetalas inte inbetalt belopp.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar avgiften eller slutbetalning i tid räknas det som en avbokning från Er sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller vid avbokning?

Ni kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Vi kommer skriftligen bekräfta Er avbokning.
Om det är 30 dagar eller mer före avtalad ankomst, återbetalas det belopp Ni betalat in.

Vad har jag för rättigheter? 

Om Ni har klagomål skall Ni framföra dem till receptionen snarast möjligt, (senast dagen efter ankomst). Fel som uppstår under vistelsen, ska Ni anmäla inom skälig tid så att vi får möjlighet att rätta till det. I Annat fall bortfaller Er rätt att påtala felet.

Vad har jag för skyldigheter? 

En myndig person (minst 18 år) måste vara boende i våra stugor och lägenheter under hela den bokade vistelsen. Mellan kl.22.00 och kl.07.30 skall hyresgäster iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Ni är fullt ut ansvarig och betalningsskyldig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier genom att Ni eller någon i Ert sällskap varit vårdslös.

Om Ni blir fler än vad Ni angav vid bokningstillfället måste Ni av säkerhetsskäl meddela detta innan ankomst.

Ni måste lämna igen Er nyckel till Er stuga/lägenhet/rum vid avresa.

Städning

Avresestädning ingår endast i våra hotellrum/hotellstudios.

I självhushållsenheterna ingår inte städning, sänglinne, handdukar och hushållspapper. Rengörings- och diskmedel finns i enheterna eller att erhålla i receptionen.

Vill ni boka avresestädning skall detta bokas senast 2 dagar innan avresa alternativt vid bokningstillfället. Oavsett om ni bokat slutstädning eller inte ansvarar Ni själva för att diska, slänga soporna, plocka undan och ställa saker på sin rätta plats innan avresa.

Boka ni inte avresestädning med oss så ansvarar ni för att rummen/lägenheten är så pass rent att nya gäster får trivas vid ankomst. Annars tillåter vi oss att beräkna städningsavgiften i efterhand.

Förvaring av värdesaker och bagage på hotellrummet

Hotellet har av säkerhetsskäl ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde eller egendom som skulle kunna utsätta hotellets personal eller övriga gäster för fara. Hotellet har inte något strikt ansvar för egendom som du förvarar på hotellrummet eller i bagagerummet. 

Din egen säkerhet

Ta alltid reda på var nödutgångar, stegar och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren. Läs även broschyren ”Att bo på Skarvruet”.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm

Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/lägenheten/ rummet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken Ni eller vi kunnat förutse eller påverka.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd er direkt till oss med eventuella klagomål. Vi förbehåller oss rätten att åtgärda det ni har synpunkter på. Då vi åtgärdat bristen inom skälig tid utgår ingen reducering i pris. Om du inte har framfört dina synpunkter till berörd personal, så att vi inte har haft möjlighet att hjälpa er bortfaller er rätt till ersättning. I fallet där vi bedömer ersättning skälig utgår denna oftast i form av värdebevis som du kan nyttja under vistelsen eller i samband med ny bokning på Skarvruets Högfjällshotell.